Intellectuele eigendom

Deze website is het wettelijke eigendom van EuroGriffe. Indien u een deel van de inhoud van de website wenst te gebruiken, met name door het gebruik van hyperlinks, afbeeldingen, tekeningen, foto's en teksten, neem dan vooraf contact op met EuroGriffe.

Aansprakelijkheid

Deze website heeft tot doel het publieke toegang te verlenen tot informatie over onze activiteiten. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, compleet, nauwkeurig of up-to-date; soms verwijst het naar externe sites waarover de eigenaar geen controle heeft en waarvoor de eigenaar geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Indien onjuistheden ons worden gemeld, zullen we ons best doen om de nodige correcties aan te brengen. De verstrekte informatie op deze site kan echter niet de aansprakelijkheid van de eigenaar of de dienstverlener met zich meebrengen.

De eigenaar wijst elke aansprakelijkheid af voor onderbrekingen als gevolg van technische problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of van elke andere externe site waarnaar wordt verwezen.

Recht op afbeelding

EuroGriffe streeft ernaar het recht op afbeelding van eenieder nauwgezet te respecteren. Indien iemand zichzelf herkent op een foto die op deze website is gereproduceerd en de publicatie van deze foto weigert, volstaat het om een expliciete en onderbouwde aanvraag in te dienen, per e-mail aan EuroGriffe, met vermelding van de pagina en de titel van de betreffende foto.

Privacybescherming

Door deze site te bezoeken, verleent u het recht om de gegevens die door EuroGriffe worden verzameld intern te gebruiken voor analyse- en statistiekdoeleinden. In de mate dat persoonsgegevens worden verzameld, en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang tot deze gegevens en op rectificatie of verwijdering ervan.

In dit verband nodigen wij u uit om, indien nodig, contact met ons op te nemen.